Skip to content

RODO

Ochrona danych osobowych

Dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Kościół katolicki w Polsce ogłosił 30 kwietnia specjalny Dekret ogólny o ochronie danych osobowych. Dzięki temu dokumentowi nastąpiło ujednolicenie zasad stosowania przepisów, które istnieją w Kościele przynajmniej od kilkudziesięciu lat, a dotyczą ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Krygu. Na administratorze spoczywa obowiązek czuwania nad prawidłowym zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kanonicznego oraz koordynacji działalności ewentualnych współpracowników.

Administrator ma w szczególności dbać o zachowanie standardów przetwarzania danych, a w szczególności dbać o ich staranne gromadzenie, zabezpieczenie i przetwarzanie. Administrator powinien również, niezwłocznie uaktualniać dane na zgodny z prawem wniosek osoby zainteresowanej. W odniesieniu do danych zawartych w parafialnych księgach metrykalnych może jednak dokonywać zmian wyłącznie za zgodą biskupa miejsca. Administrator musi dbać o takie przechowywanie i przetwarzane danych, aby zapewnić im odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Odbiór dokumentów. W związku z wprowadzeniem nowego prawa prosimy, aby wszelkie dokumenty (akty chrztów, bierzmowania, małżeństwa, zaświadczenia dla chrzestnych itp) odbierać osobiście, ewentualnie poprzez osobę upoważnioną pisemnie (z wyjątkiem zaświadczeń dla chrzestnych – tutaj prosimy o osobistą obecność). Istnieje możliwość wysłania takich dokumentów, ale jedynie do parafii zamieszkania osoby zainteresowanej, gdzie mogą być odebrane.

Strona internetowa. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na niniejszej stronie internetowej parafii umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Informujemy, że każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia. W tym celu prosimy o kontakt z Proboszczem parafii (dane kontaktowe w zakładce „Kontakt” na niniejszej stronie). Jednocześniej informujemy, że każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, którym jest na poziomie diecezji Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych oraz powołany przez Konferencję Episkopatu Polski Kościelny Inspektor Ochrony Danych (nadzór krajowy). W przypadku, gdy nie akceptują Państwo powyższych zasad prosimy o poinformowanie o tym Proboszcza parafii (dane kontaktowe w zakładce „Kontakt” na niniejszej stronie).

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Diecezji Rzeszowskiej

ks. Łukasz Chmielewski – diodo@diecezja.rzeszow.pl
ornaments